Звездният отбор на децата ви

   Юнити Академия организира детски летен лагер „Звезден отбор“. Това, което отличава събитието е, че деца с на пръв поглед много разностранни интереси: театър, изобразително изкуство, творческо писане, роботика, инженерство и архитектура, работят заедно в екип за изграждане на общ проект. Тук, науката и изкуството се срещат на една сцена и обединяват усилията си за постигане на по-висока цел. Докато децата учат и се забавляват, те развиват въображението си, достигат до оригинални идеи, взимат решения и поемат отговорността за тях, общуват пълноценно с връстниците си, изразяват се, разбират смисъла на съпричастността, толерантността и приятелството… и така за 15 дни изграждат свой звезден отбор.
Прочети цялата публикация »

You can edit this ad by going editing the index.php file or opening /images/Cross.jpg

Йорданка Белева: Васил

готова ли си мила моя
да идем в речното легло

жените никога няма да разберат че пътищата към него са речни
Прочети цялата публикация »

Мария Куманова: изнасяне

ако някога си се изнасял
заминавал си от някъде
напускал си стаята
апартамента
който досега си обитавал
неопределено време
и е насищал дните
Прочети цялата публикация »

Йорданка Белева: Белю Д. Киров

за името което идва от беля и от бяло
за бялото когато отказва да е неутрален цвят
Прочети цялата публикация »

Мария Куманова: спирачки

нека остане между нас
не ми се говори за това
просто ме изслушай
са изречения които
често чувам
Прочети цялата публикация »

Уилям Блейк: Болната роза

О, клета, болна Роза.
В нощта, когато с бясна мощ, с безмерен
грохот зловещо бурята вилня,
тогаз коварният невидим червей
дотътри се до твойто дивно ложе,
Прочети цялата публикация »

Бояна Петкова: план

ще кажа вкъщи
че отивам на работа
ще кажа в болницата че съм болна
(вярно е)
и ще отида на гробището
да си говоря с теб
защото сред живите е адски шумно
и няма да мога да те чуя
няма да можеш да ме чуеш
няма да можем да се чуем
а трябва
Прочети цялата публикация »

Палми Ранчев: Ембарго

   По времето, за което разказвам, санкциите срещу бивша Югославия бяха в разцвета си. И контрабандата през границата не спираше. Принципно бях наясно какво се върши. Кой го прави, как го прави и срещу какви пари. От известно време търсех своето място. Не исках да съм един от стотиците измекяри. Чакаха рано сутрин с коли, и дори с мотори, да прекарат един пълен резервоар. Продаваха го и бързо се връщаха, за да минат поне още веднъж. Исках да направя истински удар. Организиран от мен, с мои финанси и акъл. Без да ставам войник или какъвто и да било на мутрите, които работеха в същия бизнес, но на едро, с цистерни и големи хора зад гърба си.
Прочети цялата публикация »

Бояна Петкова: помпей

независимо
колко крехко е тялото
Прочети цялата публикация »

Палми Ранчев: Зверчето

   Възпитателят изкрещя, че отдавна трябвало да загасят лампата, сам я загаси, предупреди ги да не затварят вратата и се отдалечи по коридора. Наско се отмести към стената, където се чувстваше по-сигурен, и се заслуша в настъпилата тишина. Изпусна ножа и с разперени пръсти го потърси под завивката около себе си. Закачи го с пръсти, хвана дървената дръжка и притвори очи. Почти веднага ги ококори. Стори му се, че се чува подозрителен шум. И отново всичко утихна. Децата на съседните две легла дишаха равномерно. Но той, колкото и да му се затваряха очите, трябваше да е нащрек. Стресна се, буквално подскочи и седна в кревата, подпрял се на едната си ръка, когато Главата изръмжа в лицето му. Целият пламна, сякаш го поляха с вряла вода, и се разтрепери. Неусетно беше се унесъл, и той пак го свари неподготвен. Трескаво затърси ножа зад гърба със свободната си ръка. Тук някъде трябваше да е. Накрая успокоен стисна дръжката.
Прочети цялата публикация »

Ина Иванова: недовършената катедрала

Сам. В сърцето на двайсти век
сеньор Галего започва да строи катедралата.
Арматурата пробива – благочестива дантела
през въздуха, който диша сеньор Галего,
през надеждата, която издиша.
Прочети цялата публикация »

Ина Иванова: „Голямото ни основание е жило…“

     Предлагаме ви транскрипцията на разговор (на Валентин Дишев) с Ина Иванова за нейната дебютна книга с поезия – „малки букви“ („Жанет 45″, декември 2016 г.) – състоял се на 09.12.2016 година.
Прочети цялата публикация »