Публикации в категория Eлектронни книги от „АРС“ и Scribens

В тази категория са публикациите, чрез които можете да изтеглите електронни книги от издателствата „АРС“ и Scribens…

Диптихът „Деиксис“ на Валентин Дишев

Втората част от диптиха  Чрез хиперлинковете в тази публикация можете да изтеглите и слушате в удобно за Вас време аудиозапис на прочита на Валентин Дишев на първата част от диптиха „Деиксис“ – „Покрив (и други основания)“ („Жанет 45“, ноември 2017 г.), както и да изтеглите за лично ползване .pdf-файл с електронен вариант на втората книга от диптиха – „И го живея“ (Scribens, 2016 г.)
  „Езикът е откраднат и в един съвсем онтологичен смисъл… „Губят плътта си думите” – в света, в който говори вече не Деецът, а Потребителят, включително самата плът на думите бива погълната по някакъв начин… те се превръщат в чиста по-казност, нямат тяло, в чийто обем да отекне техния живот, за да можем да чуем тяхната смърт или възторга на тяхното раждане (и нашето, своето). Да намеря някакъв път към възможността думите да се върнат към тези тежащи значения, към това, че всяка дума е свят, конструира и преподрежда света около себе си… това се опитвам да направя: да си върнем плътта, да се сътворим, да бъдем“ – казва за тетралогията „Теургия“, която диптихът „Деиксис“ завършва, Валентин Дишев.
Get the whole story »

Е-книга: „Онова, което винаги ще е там” от Дияна Тончева

  Предлагаме ви електронен вариант на „Онова, което винаги ще е там” (ако „клик“-нете върху хиперлинка в заглавието с левия бутон на мишката, в зависимост от настройките на Вашия брааузър, книгата или ще се отвори като .pdf-файл или ще ви бъде предложено да си я „изтеглите“), книгата на Дияна Тончева, издадена през 2014 г. от издателство „Пик“.
Get the whole story »

Александър Лютов: „Котката на Шрьодингер”


Котката на Шрьодингер - корица  Предлагаме ви двадесет и първата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Котката на Шрьодингер” (2009 г.) от Александър Лютов. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Маргьорит (и други регистри)“ от Валентин Дишев


Корицата на книгата

  Предлагаме ви още един електронен вариант на книга, издадена от „АРС“ – „Маргьорит (и други регистри)“ от Валентин Дишев. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Пейзаж с римски мост“ от Венцислав Стайков


Корицата на книгата
  Предлагаме ви осемнадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Пейзаж с римски мост“ от Венцислав Стайков. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Ос“ от Левена Филчева


Корицата на книгата  Предлагаме ви седемнадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Ос“ от Левена Филчева. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Жола и други несподелими тишини“ от Кирил Кирилов

Корицата на книгата
  Предлагаме ви шестнадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Жола и други несподелими тишини“ от Кирил Кирилов. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Юфка и нафора“ от Филип Кабакян

Корицата на книгата
  Предлагаме ви петнадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Юфка и нафора“ от Филип Кабакян. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Ортелий“ от Валентин Дишев

Корица на книгата  Предлагаме ви тринадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Ортелий“ от Валентин Дишев. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).
Get the whole story »

Е-книга: „Момичето, което…“ от Божидар Пангелов

Корицата на книгата...  Предлагаме ви четиринадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Момичето, което…“ от Божидар Пангелов. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Когато се завръщат еднорозите“ от Петър Чухов

Корицата на книгата  Предлагаме ви дванадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Когато се завръщат еднорозите“ от Петър Чухов. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Благодарим ти, мистър Уан“ от Ваня Константинова

Корицата на книгата  Предлагаме ви единадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Благодарим ти, мистър Уан“ от Ваня Константинова. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).