Публикации в категория Eлектронни книги от „АРС“ и Scribens

В тази категория са публикациите, чрез които можете да изтеглите електронни книги от издателствата „АРС“ и Scribens…

Е-книга: „Ортелий“ от Валентин Дишев

Корица на книгата  Предлагаме ви тринадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Ортелий“ от Валентин Дишев. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).
Get the whole story »

Е-книга: „Момичето, което…“ от Божидар Пангелов

Корицата на книгата...  Предлагаме ви четиринадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Момичето, което…“ от Божидар Пангелов. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Когато се завръщат еднорозите“ от Петър Чухов

Корицата на книгата  Предлагаме ви дванадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Когато се завръщат еднорозите“ от Петър Чухов. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Благодарим ти, мистър Уан“ от Ваня Константинова

Корицата на книгата  Предлагаме ви единадесетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Благодарим ти, мистър Уан“ от Ваня Константинова. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Пауза“ – Яна Пункина

Корицата на книгата  Предлагаме ви десетата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Пауза“ от Яна Пункина. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Хайку, хайга, суми-е“ от Детелина Тихолова

  Предлагаме ви деветата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Хайку, хайга, суми-е“ от Детелина Тихолова. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Бележка: Заради изображенията на суми-е файлът е с обем от 13 MB, така че изчакването за неговото сваляне може да се окаже по-дълго.

Е-книга: „От прашинката на деня“ – Радослав Чичев

Корицата на книгата  Предлагаме ви осмата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „От прашинката на деня“ от Радослав Чичев. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Снимки на деца“ от Владислав Христов

Корицата на книгата  Предлагаме ви седмата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Снимки на деца“ от Владислав Христов. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Местни чужденци“ от Иван Димитров

Корицата на книгата  Предлагаме ви шестата от серията електронни варианти на книги, издадени от „АРС“ – „Местни чужденци“ от Иван Димитров. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).

Е-книга: „Патерицата на слънцето“ от Ваня Стефанова

"Патерицата на слънцето" - корица  Предлагаме ви петата от серията електронни книги на издателство „АРС“ – „Патерицата на слънцето“ от Ваня Стефанова. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).
  Можете да заплатите (без да е задължително и – например – след като вече сте прочели книгата и ви е харесала), в знак на уважение към автора и издателя, доброволно правото за индивидуално ползване на това електронно издание като изпратите SMS с текст BGARS5 на номер 1935 Get the whole story »

Е-книга: „Парченца синьо / Flecks of blue“ от Мая Любенова

Парченца синьо / Flecks of blue - корица  Предлагаме ви четвъртата от серията електронни книги на издателство „АРС“ – двуезичната (на английски и български) книга с хайку „Парченца синьо / Flecks of blue“ от Мая Любенова (категорично – най-рецензираната и представяна в чужбина дебютна книга от български автор през 2010 г.). Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).
Get the whole story »

Е-книга: „Право на избор и други проклетии“ от Ина Иванова

Право на избор и други проклетии - корица  Предлагаме ви третата от серията електронни книги на издателство „АРС“ – „Право на избор и други проклетии“ от Ина Иванова. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).
Get the whole story »

Е-книга: „Череша с гравитация“ от Мирослав Христов

Череша с гравитация - корица  Предлагаме ви втората от серията електронни книги на издателство „АРС“ – „Череша с гравитация“ от Мирослав Христов. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).
Get the whole story »

Е-книга: „10 минути“ от Георги Милев

10 минути - корица  Предлагаме ви първата от серията електронни книги на издателство „АРС“ – „10 минути“ от Георги Милев. Можете да „свалите“ книгата свободно за индивидуално ползване (ако щракнете с левия клавиш на мишката тук – в зависимост от настройките на Вашия браузер – или ще се стартира „сваляне“ на файла и автоматичното му визуализиране, или ще имате възможност да го запишете, а след това да го визуализирате и четете чрез онзи .pdf reader, с който разполагате. Разбира се, можете да предпочетете и десния бутон на мишката, с възможностите, които ще Ви предложи).
  Можете да заплатите (без да е задължително и – например – след като вече сте прочели книгата и ви е харесала), в знак на уважение към автора и издателя, доброволно правото за индивидуално ползване на това електронно издание като изпратите SMS с текст BGARS1 на номер 1935 Get the whole story »