Месечни архиви: август 2013

Дьорд Фердинанди: „Самотна гургулица”

Очаквайте от втори септември, чрез Издателство „Ерго“, книгата на Дьорд Фердинанди „Самотна гургулица”…

Венцислав Стайков: Рисунка

Стихотворение от Венцислав Стайков…

Ноеми Сечи: „Комунистът Монте Кристо“

Очаквайте на 2 септември – чрез издателство „Ерго”, в поредицата „Модерна европейска проза” – романът на Ноеми Сечи „Комунистът Монте Кристо“…

Петър Краевски: фрагменти от „Операция „Райски газ“

Петър Краевски: фрагменти от „Операция „Райски газ“…

Вангел Имреоров: Тази вечер…

Стихотворение от Вангел Имреоров…

Георги Господинов: Жива душа

Разказ от книгата на Георги Господинов „И други истории“, която – във второто си издание – заедно с новата му книга „И всичко стана луна“ (издадени от „Жанет 45“), е вече в книжарниците.

Иван Христов: Към дома

Стихотворение от Иван Христов…

Станислава Станоева: Пепелният айет

Стихотворение от Станислава Станоева…

Иван Христов: Дъхът на свободата

Стихотворение от Иван Христов…

Петър Чухов: Думата

Миниатюра от Петър Чухов…

Роман Димитров: Ексхумация на птиче

Разказ от Роман Димитров…

Диана Тенева: Шест хайку

Хайку от Диана Тенева…

Роман Димитров: Следобед с Матилда

Разказ от Роман Димитров…

Петима българи са отличени в лятното издание на World Haiku Review

Петима българи са отличени в лятното издание на World Haiku Review…

Иван Христов: Кука

Стихотворение от Иван Христов…