Месечни архиви: септември 2013

Радослав Чичев: Три миниатюри*

Миниатюрите от третата част – „Из невидимите значения” – на втората поетична книга на Радослав Чичев – „Сърцето на ловеца е лисица”.

Христина Панджаридис: Хайку

Хайку от Христина Панджаридис…

Владислав Христов: *** (Откъде…)

Стихотворение – част от новата книга с поезия на Владислав Христов – „Фи“ (подготвяна за печат от издателство „Ерго“, която ще можете да намерите в книжарниците след 20-и септември).

Калоян Игнатовски: Може

Стихотворение от книгата на Калоян Игнатовски „Брик Лейн: неделя“.

Владислав Христов: *** (Камъните…)

Стихотворение – част от новата книга с поезия на Владислав Христов – „Фи“ – подготвяна за печат от издателство „Ерго“.

Калоян Игнатовски: И Дзин на баба ми

Стихотворение от книгата на Калоян Игнатовски „Брик Лейн: неделя“

Ивайло Добрев: *** (излез да видиш…)

Неозаглавено стихотворение от Ивайло Добрев…

Мария Гюрова: Преброждане

Стихотворениe от Мария Гюрова…

Ивайло Добрев: *** (и тъй като разбрах…)

Неозаглавено стихотворение от Ивайло Добрев…

Людмила Миндова: *** (Дядо ядеше…)

Стихотворение от Людмила Миндова…

Мария Гюрова: Не знам как да започна

Стихотворение от Мария Гюрова…

Радослав Чичев: От скалата*

Стихотворение от втората поетична книга на Радослав Чичев – „Сърцето на ловеца е лисица”.