Месечни архиви: декември 2013

Ларш Собю Кристенсен: Ръчният часовник на Господ

онзи, който няма време
да засади дърво

да седне на слънце
и да зачака сянката,
хвърлена от короната на дървото

после да издълбае името си
върху кората на дървото
и да знае: тази гора
също ще те забрави

Ларш Собю Кристенсен: Народна мъдрост II

Стихотворение от Ларш Собю Кристенсен…

Дилян Еленков: Квадрат*

Стихотворения от Дилян Еленков…

Алеш Дебеляк: Две стихотворения

Две стихотворения от Алеш Дебеляк…

Роман Димитров: На „Попа“

Разказ от Роман Димитров…

Иван Димитров: Домашна торта (фрагмент)

Фрагмент от пиесата на Иван Димитров „Домашна торта“…

Мирослав Христов: Химелвег

…всичко излиза чисто
и така трябва да си остане
преди да се превърнем в небе

Георги Костадинов: *** (Остротата…)

… през гръбнака на безкрая,
в който
аз
съм
плитък срез.

Дилян Еленков: *** (момчето…)

Стихотворение от Дилян Еленков…

Хели Лаксонен: Едно, две…*

Преди да ме спуснете в гроба,
ако няма друго,
сложете в ковчега едни вълнени чорапи…

Детелина Тихолова: хайку

първи снежинки
чашата ми с чай
лакомо ги поглъща

(и други хайку от Детелина Тихолова)

Хели Лаксонен: „Крава и време“*

С моята крава гледаме телевизия.
Тя тъгува за майка си, аз – за баща си…