Месечни архиви: юли 2022

Стоил Рошкев: Слънчевото куче

Стихотворение на Стоил Рошкев

Галина Златева: *** (всеки път…)

Стихотворение на Галина Златева

Полина-Десислава Батешкова: Сто пъти по толкова

[…] От всяка посока измислям си завои,
хлъзгат се по преценките на разума,
затваряш очи и вече всичко е твое […]

Росен Кукушев: *** (в кафенето…)

[…] дишах те като бриз на брега
след океанско течение
от случайни обстоятелства […]

Невена Борисова: Мъртвите писателки

[…] Най-вероятно наблюдават мирозданието,
но покрай него – и мен […]

Антина Златкова: морето в нас

Стихотворение на Антина Златкова

Левена Филчева: МИРАЖИ

[…] а думите съвсем не са ни до колене […]

Миа Сердарева: Думите

[…] замълчим ли
очите помнят
точката на сливане
а всичко друго е
излишно.

Галина Златева: *** (с времето…)

[…] думите се превърнаха в глина
и в началото на всеки стих […]

Стоил Рошкев: Младост

[…] завинаги млади
в запечатан
с тиксо
кашон.

Бина Калс: В един есенен ден

[…] и времето се разшири от внезапно нахлулите неща.

Антина Златкова: първата

[…] безвременен
безформен
целият прашинки,
плът и обич […]

Оля Стоянова: Три стихотворения

[…] но повтаря, че е красив –
като чужд пейзаж,
който не е сигурна, че съществува […]

Невена Борисова: Никога в този живот

[…]никога в този живот
означава

скоро

в някой следващ.

Миа Сердарева: На татко

[…] навсякъде
където ме има
неосезаем като всичко
съществено […]