Палми Ранчев – „Надвикване“*

Публикувано от на януари 11, 2012 в 8:47 pm.

Малко зная за хората. И за живота.
Звучи банално. Или не звучи.
Спрях да мисля. Вървя по улица,
която „по” и „най-добре” познавам.
На светофара чакам. Светне ли
зелено – с другите пресичам.
Понякога не чакам – малка авантюра.
Живея с дребното, с детайла.

Под зеленото дърво – интересен ми е
лист, листа, вейка тъничка, дори
и профилът на ствола. Корените –
никога, от тях далече, по-далече.
И пак – звучи банално, и пак – дори
и не звучи. Понякога крещя, крещя,
крещя, крещя, крещя!… Надвиквам
себе си. Не винаги. Сега успявам.

________________________

* – стихотворението е включено в новата книга на Палми Ранчев „В процепа на хоризонта“ („Ерго“, 2011 г).

Палми Ранчев
  
Палми Ранчев в „Кръстопът“.
  Палми Ранчев в DICTUM.

Коментарите са заключени.