Ивайло Динев: Антропологът описва своя герой

Публикувано от на октомври 25, 2013 в 8:23 am.


Галимунди измерва остатъка от питието си.
Галимунди има два въпроса в своя живот:
да мине ли през бариерата трезвен
или да мине покрай нея пиян.
Въпросите на Галимунди са инспирирани от преживяното:
Галимунди веднъж се напил
и отнесъл със себе си границата.
Тогава Галимунди не съзнавал,
че всичко е насериозно.
България стигнала до Цариброд.
Но само Галимундова България.
Защото когато се събудил
Галимунди видял, че най-сериозното е в ръцете му
– въпросът – да мине ли границата трезвен
или да я отнесе със себе си пиян.


Ивайло Динев

  Ивайло Динев в „Кръстопът“.
  Ивайло Динев в DICTUM.

Коментарите са заключени.