Мартин Колев: Човекът-листак

Публикувано от на декември 3, 2016 в 6:01 am.


  Гледа светлината на уличната лампа, пречупена от ъглите и жиците, и бръшляна. Той самият е силует от листа, скътан в процепа между последния и предпоследния вход. Сумрачен е ъгълът му, само връхчетата на няколко листа блестят в кехлибарено. Прибираш ли се късно нощем ще го приемеш за човек, дори ще се сепнеш за миг. Ще се опомниш бързо: „Това е само бръшлянът по блока“.
  Но той не е прикован към сградата. Мълчаливият силует е в постоянно движение, а листата му шумолят с първия хладен вятър, с времената на Вивалди, с траура на самото време… И чака.
  Следващият път може да го поздравиш, щом минаваш.


Мартин Колев
  Мартин Колев в „Кръстопът“.
  Мартин Колев в DICTUM.

Коментарите са заключени.