Боряна Нейкова: *** (Сънят ме подмина…)

Публикувано от на януари 17, 2017 в 3:40 pm.


Сънят ме подмина отдавна,
не помня
колко дълго вече прехвърлям
стихотворение след стихотворение.
Не ги чета – нямам търпение. Търся мен, теб,
мен и теб в едно изречение.

Почти съм на него, прехвърлям
припряно, диагонално, а щом наближи,
ще прокарам пръст бавно
по предния ред,
ще го шепна на глас.

Гласът ми се бави, тънее,
пресича,
погледът има друг ритъм
на четене

и ме чака отдавна в поантата.


Боряна Нейкова

  Боряна Нейкова в DICTUM.
  Боряна Нейкова в „Кръстопът”.

Коментарите са заключени.