Уилям Блейк: Болната роза

Публикувано от на март 5, 2017 в 7:58 pm.


О, клета, болна Роза.
В нощта, когато с бясна мощ, с безмерен
грохот зловещо бурята вилня,
тогаз коварният невидим червей
дотътри се до твойто дивно ложе,
за пурпурночервена радост що беше отредено,
и с любовта си — мрачна и потайна —
той бавно те погубва — и чезнеш в безнадеждност.

Из „Песните на Опита“ (1794)

Преводът от английски език е на Веселин Костов

William Blake by Thomas Phillips (Wikimedia Commons)
  Уилям Блейк (William Blake) (28 ноември 1757 г. – 12 август 1827) е английски поет, художник и гравьор, автор на оригинални поредици от лирични и епични стихове, илюстрирани от самия него. Макар че не получава признание приживе, днес той е смятан за един от първите и най-значимите представители на зараждащия се романтизъм.
  Атанас Далчев казва за Блейк: „Знам само това, че този човек пише като самата природа – ако природата пишеше“.Веселин Костов

  Веселин Костов е роден на 12 януари 1971 г. в гр. Пловдив. Получава средното си образование в Езиковата гимназия в родния си град (с профил „Френски език“), а след това завършва „Философия“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
  Публикувал е поетични текстове (в това число и преводи) в сп. „Родна реч“, „Лит. вестник“, сп. „Хермес“, сп. „Страница“…

Коментарите са заключени.