Камелия Спасова: Ръм

Публикувано от на юли 24, 2018 в 12:01 am.


минавам по кухите улици,
а смъкнатите щори на небето ме затискат
да чуя пукота на неизбежното:
нещо неминуемо надвисва,
казва хлебарят, казват посетите.

върволицата от гласни,
съгласни и кратери се нищи
без дъжд и критерий за време;
без бран и избраничество.

моли се в този ритъм,
докато заглушиш угрозата
на последното съмнение
и превали.


Камелия Спасова  Камелия Спасова в „Кръстопът“.
  Камелия Спасова в DICTUM.

Стихотворение, включено и в книгата на Камелия Спасова „Кеносис” („Жанет 45“, януари 2016 г.).

Коментарите са заключени.