Цочо Бояджиев / Tzocho Boyadzhiev: Чакалня / Waiting room

Публикувано от на април 17, 2020 в 6:01 am.


Waiting Room

the clock is handless
so you can turn your back on time
the grass along the tracks denies all schedules anyway
the cloud may pass at dusk
but it would be wise to drown hope out
if you are already used to its waywardness
even if it shows up
the little bell will likely hold its tongue
being positive its voice is out of place in the score of silence
and it is so ridiculous to strain your ears for messages
when you are the welcomer the passenger the watchman
one cannot prove a wound if there’s no scar
or blame the poplars for the sharp incisors of the shadows
it’s afternoon
this is the final station
to have departed you should first arrive


Translated by Iva TodorovaЧакалня

часовникът е без стрелки
така че можеш да седиш и с гръб към времето
тревата между коловозите и без това отрича всички разписания
възможно е да мине облакът привечер
                    но мъдро е да приглушиш надеждата
ако си свикнал с неговото своенравие

дори да се яви
камбанката най-вероятно ще държи езика си зад зъбите
уверена че няма място за гласа й в партитурата на тишината
пък и нелепо е да се ослушваш за послания
щом ти си посрещачът пътникът и кантонерът

не можеш да свидетелстваш за рана там където няма белег
или да обвиниш тополите за острите резци на сенките
следобед е
това е крайна гара
за да си тръгнал трябва да пристигнеш

  Стихотворението на Цочо Бояджиев, преведено на английски език, се публикува като част от поредицата ни CrossIN, която ще представя преводна поезия на български език, както и поезия на български автори, преведена на различни европейски езици.

В DICTUM можете да видите и чуете как Цочо Бояджиев чете това свое стихотворение.


Цочо Бояджиев в „Кръстопът“ и в DICTUM.

1 коментар за “Цочо Бояджиев / Tzocho Boyadzhiev: Чакалня / Waiting room”