Цочо Бояджиев / Tzocho Boyadzhiev: Еклога „Септември“ / September Еclogue

Публикувано от на юни 4, 2020 в 12:05 am.


September Еclogue

in the first days of fall
nestled at the bottom of silence
like a walnut rolled in the bushes

nothing can hurt me
neither the insult nor the caress
nor the rain sneaking through the meadows
with its skeletal hand

Translated by Evelina Kelbecheva and Tzocho BoyadzhievЕклога „Септември“

в първите дни на есента
свит в дъното на мълчанието
като търкулнат в храстите орех

нищо не може да ме нарани
нито обидата нито ласката
нито промъкващият се през ливадите дъжд
с костеливата си ръка


  Стихотворението на Цочо Бояджиев, преведено на английски език, се публикува като част от поредицата ни CrossIN, която ще представя преводна поезия на български език, както и поезия на български автори, преведена на различни европейски езици.
Цочо Бояджиев в „Кръстопът“ и в DICTUM.

Коментарите са заключени.