Издателство „Арс“ обявява конкурс за дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика

Публикувано от на юни 5, 2009 в 9:46 pm.


      В трите раздела на конкурса ще бъде присъдена по една награда издаване на книгата и нейна премиера в съгласуван с автора град на България.
      Издателството си запазва правото да предложи и на други участници в конкурса договор за издаване.

      Участници в конкурса могат да бъдат автори, пишещи на български език, без ограничения във възрастта и местоживеенето им.

      В раздел „Поезия“ ръкописите трябва да съдържат до 45 текста (всеки не по-дълъг от 28 реда, до 53 знака във всеки. Ако ръкописът съдържа по-дълги текстове, моля редуцирайте броя на текстовете, преизчислявайки ги според посочените лимити).
      В разделите „Проза“ и „Хуманитаристика“ ръкописите трябва да са до 150 000 (сто и петдесет хиляди) знака, изчислени чрез запис на ръкописа в .txt формат и проверка на „размера“ на файла в КВ (т.е. приблизително до 146 КВ в посочения формат).

      Ръкописите се изпращат във формат .rtf на мейл ars@bgland.net като прикачен файл (който не съдържа персонална информация) към писмо, съдържащо трите имена, мейл и телефонен номер за обратна връзка, валиден пощенски адрес и изречението: „Съгласен/съгласна съм да работя в дух на добронамереност с екипа на издателство „Арс“ за редакционното приключване на изданието на приложения ръкопис“. Ако в подготовката на ръкописа е вложен труд на редактор, укажете и името му, както и телефонен номер и мейл за връзка (не само за да бъде отчетен неговият принос в изданието, а защото при предложение за договор, издателството смята за свой дълг да преговаря и с посочения редактор).

      Краен срок за изпращане на ръкописите: 24:00 часа на 15 юли 2009 година.
      Резултатите ще бъдат обявени в електронното списание „Кръстопът“ – http://crosspoint.mediabg.eu/ (и други медии, чувствителни към подкрепата на българската литература и хуманитаристика) – в 20:00 часа на 15 август 2009 година.
      Премиерите на изданията ще бъдат част от „Фестивални дни „Глоси“-октомври’2009″ (втората половина на месец октомври).

      Конкурсът ще се провежда два пъти в годината. Следващата му „сесия“ ще стартира през октомври 2009 година.

20 коментара за “Издателство „Арс“ обявява конкурс за дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика”

 • 1
  Марина Димитрова каза:

  Бих желала да Ви попитам, възможно ли е да се представят повече от един ръкопис – в раздел „Поезия“ и „Проза“, например, или повече от един ръкопис в раздел „Поезия“?

 • 2
  res каза:

  Въпросът Ви е доста необичаен, Марина… Но – след като писането твърде често започва именно когато човек се изправи срещу себе си (или своите навици и привични възприятия…), защо пък да не може да се конкурира сам със себе си (като автор) в един конкурс… Така че – изпращайте.

 • 3
  samuel каза:

  Какво означава 150 000 знака.В смисъл част от творбата ,а не ограничение за размера й?

 • 4
  res каза:

  Samuel, казаното означава точно това, което е казано: „В разделите “Проза” и “Хуманитаристика” ръкописите трябва да са до 150 000 (сто и петдесет хиляди) знака, изчислени чрез запис на ръкописа в .txt формат и проверка на “размера” на файла в КВ (т.е. приблизително до 146 КВ в посочения формат)“…
  Все пак – в този, именно този конкурс, ограничението за това, което наричате „творбата“, е такова. 🙂

 • 5
  Михаела каза:

  А в какъв жанр трябва да е наисаното?

 • 6
  res каза:

  Михаела, въпросът Ви има смисъл по отношение на раздел „Проза“… Доколкото не са посочени други ограничения, отговорът е: жанрът е грижа на автора… както и ограничението в обема. 🙂

 • 7
  samuel каза:

  значи ли това че един роман например не би бил приет за кандидатстване

 • 8
  res каза:

  Драги Samuel, това значи, че някой добре знае какво му е по силите и какво би било поемане на трудно изпълним ангажимент. И когато въвежда някакво ограничение, то е не за да „ореже крилата на творческия полет“, а за да е сигурен, че обещаното може да бъде изпълнено…
  По-ясно? Роман би бил приет, ако той се вмества в лимита (или – както вече бе казано – го надхвърля, но наистина с малко… Все пак никога не е било доказано, че романната форма изисква „епична широта“ и пространност). От друга страна – вече има конкурс за непубликувани романи, докато авторите в другите жанрове на прозата са лищени от такава възможност. Досега.

 • 9
  Поликсена Стаматова каза:

  Не мога да разбера само, искате ръкопис, който да бъде сканиран и пратен или напечатан на компютъра във определен формат.

 • 10
  res каза:

  Прочетете внимателно и въпросите, и отговорите тук: http://dictum.mediabg.eu/?p=1466
  Надявам се, че всичко ще Ви стане ясно.

 • 11
  Марина Димитрова каза:

  Здравейте пак!
  Има ли изискване или препоръка как точно да се кръсти файлът с произведението – може ли да съдържа името на автора или на самото произведение (питам с оглед на анонимността)?

 • 12
  res каза:

  Добре е да съдържа името на произведението (при всички случаи е добре името на произведението да се съдържа някъде – вече пристигнаха над 10 ръкописа, които не са озаглавени. В тези случаи смятаме, че авторът няма идея за заглавие. Което не е престъпление, разбира се…:)).

 • 13
  Марина Димитрова каза:

  В самия ръкопис трябва ли да фигурира името на автора? Ако правилно забелязвам, няма изискване за анонимност. Или…?

 • 14
  res каза:

  Марина, ако прочетете внимателно кратките условия, става ясно – доколкото персоналните данни на автора по изискване са в писмото, а ръкописът е очакван в отделен файл – че всъщност е предвидена именно възможността само произведението да бъде изпратено на членове на жури, което да се произнесе (без да има представа за авторството на текста).

 • 15
  Марина Димитрова каза:

  Здравейте пак!
  Изпращате ли обрантен и-мейл, че сте получили ръкописа и всичко е ОК?

 • 16
  res каза:

  Здравейте. Ако до 23:59 часа на 20 юли автор, изпратил ръкопис, не получи обратен мейл, че ръкописът му е включен в конкурса, е желателно да ни пише…

 •  

  […] участие в конкурса в раздел “Поезия” постъпиха 44 ръкописа. В раздел […]

 •  

  […] участие в конкурса в раздел “Поезия” постъпиха 44 ръкописа. В раздел […]

 •  

  […] от конкурса на Издателство “Арс” за издаване на деб

 •  

  […] от конкурса на Издателство “Арс” за издаване на деб