Програма на Школа за литература и хуманитаристика „Глоси“ за учебната 2021/2022 г.

Публикувано от на февруари 17, 2021 в 7:19 pm.


Лого на школата
  Предлагаме ви рамковата програма за учебната 2021/2022 година на Школа за литература и хуманитаристика „Глоси“.

  Участниците (десет) ще бъдат подбрани с конкурс, който ще бъде обявен на 28 май 2021 г., а резултатите му ще бъдат обявени за 28 юни.
  Сред критериите за подбор ще бъдат както предоставените от участниците конкурсни творби, така и вече постигнати от тях резултати чрез публикациите в професионални литературни издания.


С кого?
  Творчески ръководител на Школата е Валентин Дишев, с асистенцията на Анна Лазарова, а гост лектори ще бъдат Мария Степанова (Русия), Цруя Шалев (Израел), Хуан Карлос Асеведо Рамос (Колумбия), Жорди Галсеран (Испания), Етгар Керет (Израел), Тайе Селаси (Великобритания), Ана Мария Гърбич (Сърбия), Джефри Мур (Канада), Георги Господинов, Марин Бодаков, Аксиния Михайлова, проф. Георги Каприев.

Колко, какво и кога?
  Всеки участник ще получи до 301 часа общо занимания на живо в онлайн група и индивидуални занимания с творческия ръководител, асистента му и гост лекторите (при обща натовареност на екипа 616 часа).

   Занятията ще се провеждат всяка събота (от 3 юли 2021 г.), като в първата и третата събота на месеца включват по два часа лекционни с ръководителя или гост лектор, както и 2 часа групови и индивидуални задачи, разяснение и въвеждане към мултимедийните „пакети“ за индивидуална работа, съдържащи задачи, приложен и лекционен текст, аудио и видео (всеки от 11-те „пакета“ е разчетен за минимум 16 часа индивидуална работа), както и 2 часа работа с асистент (обща продължителност на онлайн работата „на живо“ в посочените два съботни дни – по 6 часа всеки). Всяка втора и четвърта събота на месеците от юли 2021 г. до май (включително) на 2022 г., занятията ще включват онлайн занимания на живо с обща продължителност 6 часа с ръководителя на Школата и асистента, съдържащи преглед, анализ, обобщения и препоръки по и за изпълнение на заданията, възложени при предходното занимание, както и в „пакетите“ за самостоятелна подготовка (общо всеки участник получава за 11 месеца 264 часа присъствени занимания и право на минимум 35 часа индивидуални консултации).

  Лекционните, останалите „присъствени“ занимания, както и пакетите за индивидуална работа включват модулите: 1. Magister Dixit, 2. Бележки на редактора, 3. „Пътят към книгата“, 4. „Хуманитаристика: метаморфите на човешкото”.

Защо школата „Глоси“?
  Школа за литература и хуманитаристика „Глоси“ е единствената, която предлага на завършилите я пряк достъп до професионални платформи за публикуване и издаване. Издателство „Арс“ поема ангажимент за последваща работа с курсистите по завършване на техните проекти за книги, върху които е работено по време на курса в Школата, и последващото им издаване, а при направен избор от авторите на друго издателство, съдейства решително за издаването. Курсистите не само получават подкрепа и експертна помощ по работата върху собствените си текстове, но и преминават разширен курс по основи на съвременната рефлексивна хуманитаристика, даващ им възможност да разширят компетенциите си при вглеждане в съвременните обществени процеси, формиране на културни стереотипи и норми на възприятие на и за света, феноменологични, херменевтични и критико-теоретични техники за отчуждаване от навичното и при-видното. Други модули на курса ги превеждат както през спецификата на саморедактирането, така и през особеностите на работа с редактор, предвиден е и модул „Пътят към книгата“, в който те получават ключови познания по полиграфия и оформление на книжното тяло.

  Завършилият вече пълен курс в Школата випуск, освен с Валентин Дишев, имаше възможност да работи с Георги Господинов, проф. Георги Каприев, проф. Евгения Панчева, Аксиния Михайлова, Марин Бодаков, Иван Ланджев, Иво Рафаилов, Кристин Димитрова, Йорданка Белева…

  Освен многобройни награди в „текущи“ литературни конкурси: национална награда „Георги Черняков“, награди от националните конкурси в Стара Загора и Шумен и др., текстове на випускниците бяха публикувани в „Зоната“, том. 1 на антология за съвременна българска поезия. Сред випускниците на Школата личат имена, вече ясно различими за критиката и читателите като Георги Гаврилов, Анна Лазарова, Наталия Иванова, Христо Мухтанов, Теодора Тотева, Вангел Имреоров, Теодора Лалова, Росен Григоров, Антонина Георгиева и др.

  След завършване на Школата Георги Гаврилов издаде още три книги, забелязани от критиката и журитата на националните конкурси „Христо Фотев“ и „Иван Николов“, бяха издадени от „Арс“ дебютната и втората книги на Христо Мухтанов, отличени на конкурса „Южна пролет“ и др.; дебютната книга на Наталия Иванова бе номинирана за наградите на Литературен клуб „Перото“ и „Иван Николов“; Теодора Тотева има втора книга, Вангел Имреоров издаде дебютната книга, с вече две книги е Александър Христов, отличен на конкурса „Христо Фотев“, дебютната книга на Виолета Кунева, удостоена с голямата награда на „Южна пролет“… Посочените книги в различни години попадаха в „Избор на редактора“ на „ЛВ“. В процес е издателско-редакционната работа по дебютите на Теодора Лалова, Кристина Кунева…

  Школа за литература и хуманитаристика „Глоси“ е избор, който търсещите пътя на професионализацията и развитието в литературата могат и трябва да направят, а нейното съхраняване и осигуряване на достъп до нейните възможности в ситуация на търсене на изход от тежката икономическа криза, съпътствана от здравна, мислим за изключително важно.

Коментарите са заключени.