Александър Христов: Басня

Публикувано от на октомври 31, 2021 в 12:14 am.


Кълвете, кълвете,
каквото свободно има –
ще го бъде
в грак, гръм, грохот –
ще проехти
и глухо
ще се строполи, ще се катурне
като залък сирене
според инстинктите
на подивелите гарвани;
и докато поглъщате,
да не пропусна
да осведомя и лисиците:
не грешите, така е,
басня е – данък
за просроченото ми дишане,
лесно е, режете, вземете
ръка, стих, всичко
надробете:
в месарница живеят
гладните за себе си.


Поръчайте си втората книга на Александър Христов – „До първата сянка“.


Александър Христов

  Александър Христов в „Кръстопът” и в DICTUM.

Бележка на главния редактор на списанието: От октомври 2021 г. Александър Христов (заедно с Габриела Манова, Златина Димитрова, Ренета Бакалова и Христо Мухтанов) е редовен член на редколегията на „Кръстопът“. До края на този месец ще Ви представя още веднъж членовете на редколегията чрез тяхното творчество, след което – по обясними с традициите на това издание причини – тяхната поява на нашите страници ще бъде само инцидентна. Петимата стават и членове на редколегията на „Глоси – тримесечник за литература“, списанието, което от края на тази година възобновява своето публикуване „на хартия“, и чийто онлайн-вариант – в голяма, но не „изчерпваща“ степен – е „Кръстопът“.

Коментарите са заключени.