Ели Качаунова: *** (Вятър…)

Публикувано от на ноември 11, 2022 в 4:58 pm.

* * *

Вятър се защура

из клоните без листи.

Къде да се смълчи?

Къде да мисли?

* * *

Wind whirls madly

in the leafless twigs.

Where to quiet down?

Where to think?

Превод от английски: Стефан Качаунов

Прочитът на стиховете на български и английски език са съответно на автора и на преводача.

Коментарите са заключени.