Збигнев Херберт (в превод на Николай Кънчев): Митология

Публикувано от на декември 5, 2010 в 7:02 pm.

В началото бе царството на бога и нощта и бурята,
бе мрачен идол с кухи орбити. Танцуваха пред него
всички, голи и изцапали се с кръв. А след това републи-
канският режим изпълнен бе от богове с жени, деца, с
добитъци пропукващи докато мълнията святкаше без
падащ гръм. През всички следващи години само свъсени-
те духове, от суеверие, укриваха в джобовете си ста-
туетката от сол на бога на Иронията. Не съществу-
ваше тогава нищо по-решително.
Накрая бе внезапното нахлуване на Варварите. Те
почитаха високо бога на Иронията. От петите му си
стриваха по малко сол, с която си подправяха храната.


Стиховете на Збигнев Херберт и Николай Кънчев ще влязат в диалог по време на „Поетичен Никулден“, който ще се състои в „Полски интитут – София“ утре, 06.11.2010 г. (понеделник), с начало в 18:00 часа.

1 коментар за “Збигнев Херберт (в превод на Николай Кънчев): Митология”