Издателство „Арс“ обявява конкурс за дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика

Публикувано от на декември 31, 2010 в 5:13 pm.

      Като резултат от първия национален конкурс за издаване на дебютна книга, организиран от „АРС“, бяха публикувани книгите ”Котката на Шрьодингер” от Александър Лютов, ”А+ (положителна)” от Даниела Михалева, ”градове сме, а после пустини” от Мина Стоянова, ”Красивите години” от Лора Шумкова, ”Местни чужденци” от Иван Димитров, ”Череша с гравитация” от Мирослав Христов, ”Хайку, хайга, суми-е” от Детелина Тихолова, днес излезе от печат „Бибоп от Хенри“ от Милен Миланов, а до дни ще се появи и „Тънко стъкло“ от Мария Питерс – затова, преизпълнявайки три пъти поетият в анонса на първия конкурс ангажимент (нещо, на което през тази година не бива да се разчита, но… никога не се знае…), издателството смята, че може да обяви новия си конкурс:

      В трите раздела на конкурса ще бъде присъдена по една награда издаване на книгата и нейна премиера в съгласуван с автора град на България.
      Издателството си запазва правото да предложи и на други участници в конкурса договор за издаване.

      Участници в конкурса могат да бъдат автори, пишещи на български език, без ограничения във възрастта и местоживеенето им.

      В раздел „Поезия“ ръкописите трябва да съдържат до 45 текста (всеки не по-дълъг от 28 реда, до 53 знака във всеки. Ако ръкописът съдържа по-дълги текстове, моля редуцирайте броя на текстовете, преизчислявайки ги според посочените лимити).
      В разделите „Проза“ и „Хуманитаристика“ ръкописите трябва да са до 150 000 (сто и петдесет хиляди) знака, изчислени чрез запис на ръкописа в .txt формат и проверка на „размера“ на файла в КВ (т.е. приблизително до 146 КВ в посочения формат).

      Ръкописите се изпращат във формат .rtf на мейл conquest@bgland.net като прикачен файл (който не съдържа персонална информация) към писмо, съдържащо трите имена, мейл и телефонен номер за обратна връзка, валиден пощенски адрес и изречението: „Съгласен/съгласна съм да работя в дух на добронамереност с екипа на издателство „Арс“ за редакционното приключване на изданието на приложения ръкопис“. Ако в подготовката на ръкописа е вложен труд на редактор, укажете и името му, както и телефонен номер и мейл за връзка (не само за да бъде отчетен неговият принос в изданието, а защото при предложение за договор, издателството смята за свой дълг да преговаря и с посочения редактор).

      Краен срок за изпращане на ръкописите: 24:00 часа на 10 февруари 2011 година.
      Резултатите ще бъдат обявени в електронното списание „Кръстопът“ (и други медии, чувствителни към подкрепата на българската литература и хуманитаристика) – в 20:00 часа на 15 март 2011 година.

2 коментара за “Издателство „Арс“ обявява конкурс за дебютна книга – поезия, проза и хуманитаристика”

  •  

    […] ВЕСТНИК:      Издателство “Арс” обявява конкурс за дебютна кни… […]

  •  

    […] НОВО: „АРС“ с втори конкурс за дебютна книга Краен срок: 10 февруари 2011 г., 24:00 ч. Надпреварата ще протече в три раздела – поезия, проза и хуманитаристика, в които ще бъде присъдена по една награда – издаване на книгата и нейна премиера в избран от автора град в България. Участници в конкурса могат да бъдат автори, пишещи на български език, без ограничения във възрастта и местоживеенето им“, казват организаторите от „АРС“. Според условията на конкурса издателството има право да предложи и на други участници в конкурса договор за издаване. В раздел “Поезия” ръкописите трябва да съдържат до 45 текста, всеки не по-дълъг от 28 стандартни реда. В разделите “Проза” и “Хуманитаристика” ограничението е до 150 000 (сто и петдесет хиляди) знака. Ръкописите се изпращат във формат .rtf на мейл conquest@bgland.net като прикачен файл към писмо, съдържащо трите имена, мейл и телефонен номер за обратна връзка, валиден пощенски адрес и изречението: “Съгласен/съгласна съм да работя в дух на добронамереност с екипа на издателство “Арс” за редакционното приключване на изданието на приложения ръкопис”. […]