Резултати от търсенето на: "Лъчезар Селяшки"

Сборно съдържание на eлектронното списание за литература „Кръстопът” за 2014 година

Съдържание на eлектронното списание за литература „Кръстопът” за 2014 година (година VI – бр.1-12 /59-70, 7 януари 2014 – 7 януари 2015 г.) – по раздели/броеве (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…

Мажанна Келар: Изкушение

Стихотворение от Мажанна Келар…

Мажанна Келар: Портрет

Стихотворение от Мажанна Келар и думи за нея…

Съдържание на електронното списание за литература “КРЪСТОПЪТ” – брой 64 (година VI, 5)

Съдържание на брой 63 (година VI, бр.5, 7 май – 7 юни 2014 г.) на eлектронното списание за литература „Кръстопът”– по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…

Мажена Мацкойч: Дарба

Стихотворение от Мажена Мацкойч…

Беата Залот: *** (Старата ябълка…)

Стихотворение от Беата Залот…

Беата Залот: Март

Стихотворение от Беата Залот…

Мажена Мацкойч: Покушение срещу поета

Стихотворение от Мажена Мацкойч…

Мажена Мацкойч: Вдъхновение

Стихотворение от Мажена Мацкойч…

Стефан Юрковски: Ето

Стихотворение е от двуезичната книга на Стефан Юрковски „Под всяко слънце/Pod każdym słońcem“ („Българска книжница“, 2012 г.). Преводът е на Лъчезар Селяшки.

Стефан Юрковски: Есенция на вярата

Стихотворение на Стефан Юрковски в превод на Лъчезар Селяшки…

Беата Залот: Два погледа*

Две стихотворения на Беата Залот…

Беата Залот: Две миниатюри

Стихотворения от Беата Залот в превод на Лъчезар Селяшки…

Халина Пошвятовска: *** (А аз седя край…)

…танца на книгите
върху дървената лавица,
абстрактния лист на килима,
мексиканското цвете
в глътката въздух
събирам.

Халина Пошвятовска: Имах главоболия с английската философска терминология*

Този котарак не обича
да го галят по метафизичното кожухче
срещу косъма.