Резултати от търсенето на: "Макс Коен"

Макс Коен: Вивалди

Не беше утро.
Огледалата драскаха с очите си
за да извадят часовете от съня
а те минутите си вдишваха
набъбваха
като че ей сега…

Макс Коен: думите, по всяко време

излапахме последната троха на нощта
продължихме и след това
разточително…

Макс Коен: КСИ У

Така си тиха.
Дочувам само времето,
наместило се помежду ни.
Разпорваме го на ивици
и тръгваме по бръчките му,
все нататък…

Макс Коен: Пощенска кутия

той живееше в пощeнска кутия
всеки ден получаваше писма
понякога изсипваха през процепа пакетче захар
друг път – малки длани, намазани с крем
а веднъж му пуснаха един чужд адрес
работата му беше да превежда писмата на някакъв друг език
за да ги направи разбираеми…

Макс Коен: Дълго, но глупаво стихотворение

как да започна

наверно с ъгъла
на който взимах решения
стоях там и онази вечер
когато ти профуча
през любимата ми локва…

Съдържание на електронното списание за литература “КРЪСТОПЪТ” – БРОЙ 21 (ГОДИНА II, БР. 10)

Съдържание на брой 21 (година II, бр.10) на eлектронното списание за литература „Кръстопът“ – по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…

“КРЪСТОПЪТ”: СПИСАНИЕТО – БРОЙ 19 (ГОДИНА II, БР. 8) – СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание на брой 19 (година II, бр.8) на eлектронното списание за литература „Кръстопът“ – по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…

„Кръстопът“: СПИСАНИЕТО – БРОЙ 16 (година II, бр. 5) – СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание на брой 16 (година II, бр.5) на eлектронното списание за литература „Кръстопът“ – по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории… Броят включва публикациите, направени в „Кръстопът“ от 07.05.2010 г. до 04.06.2010 година…

Авторите в „Кръстопът“

Авторите, направили възможен авторитета на това списание: Агим Винца Адам Загаевски Адела Гречану Азиз Таш Аксиния Михайлова А.Л.А Ковингтън Александра Евтимова Александър Байтошев Албена Тодорова Албина Опанасенко Александра Евтимова Александър Белчев Александър Лютов Александър Мануилов Александър Сандев Александър Секулов Александър Христов Александрина Георгиева Алеш Дебеляк Алън Гинзбърг Амелия Личева Ана Бърнардич Ана Петрова Ана Ристович […]