Tag Archives: Александрина Валенти

Александрина Валенти: *** (Колко е хубаво…)

Стихотворение от Александрина Валенти и кратка био-библиографска бележка за автора…