Tag Archives: а автор на илюстрациите: Яромир Швейдик. Редактор е София Несторова

Ян Новак: „Това е ужасен инстинкт – необходимостта да пишеш, без значение каква е цената”

Интервю на Теодора Тотева с чешкия писател Ян Новак…