Tag Archives: Боряна Богданова

Боряна Богданова: Ролите

В двора на училището – цветя, начало на годината
и тела, които щъкат.
Тя ги гледа отдалече, подпряна на годините си

Боряна Богданова: Месото е въпрос на гледна точка

Очите ни са ръце, които докосват по-бързо
и ако унищожават, винаги го правят тихо.
Изборите са си наше собствено разпятие,
което преживяваме.
Учили са ни, че не трябва да си слагаме

Боряна Богданова: Кръгло

[…] Не се обръщам, за да проверя кой не ме (на)пуска още –
знам.

Не се умира толкова лесно.

Боряна Богданова: възкресение

Стихотворение от Боряна Богданова и био-библиографска бележка за автора…