Tag Archives: Венцислав Василев поезия

Венцислав Василев: *** (Докато мумията на времето развива бинта си…)

Стихотворение от Венцислав Василев…

Венцислав Василев: *** (Все още съм обусловен…)

Стихотворение от Венцислав Василев…