Tag Archives: Владимир Попов – „Отсъствие”

Цветелина Драганова: Принасяне на смисъл

Бива ли обаче да въвличаме извънезиковото в света на елемента на словото? Във всяка сфера, с всичко, ставащо настоящо за нас, ние поглеждаме към превала на вечното Ти, долавяме полъх от него; във всяко Ти, и според както подобава за всяка от сферите, ние се обръщаме към вечното Ти. Мартин Бубер, „Аз и ти”   […]