Tag Archives: „Въжеиграч“

Никола Петров: Това съобщение ще се самоунищожи съвсем бавно

Далече
по-далече
в края на града
на градовете
там където пътят най-съвсем се свива
и електрическите стълбове край него
са начертали неспокойния си пулс докрай
при въздъхналата планина над всичкото
на разплиснатото синьо на самия ръб
ме чакай…