Tag Archives: Геон

Стефан Гончаров: Снежни човеци

Стихотворение на Стефан Гончаров и био-библиографска бележка за автора…