Tag Archives: Гоце Смилевски

Гоце Смилевски – „Разговор със Спиноза“

Написан е чисто, прецизно и ясно. Със страстта и емоциите на романтик. С убедителността на реалист. С метафоричност на модернист. И разбира се, с перото на постмодернист…