Tag Archives: „Двойното дъно на небето“

Георги Николов: Реката

Стихотворение, включено в новата книга на Георги Николов – „Двойното дъно на небето“.

Георги Николов: Музикална кутия

Стихотворение, включено в новата книга на Георги Николов – „Двойното дъно на небето“.