Tag Archives: Денис Нуф

Денис Нуф: Спомен за големия град

[…] в другия края на спомена
крещящите тъмни тромпети […]

Денис Нуф: Съвсем в началото

[…] да заглъхне
съскането.

Denis Nuf / Денис Нуф: Del viento y el humo / За вятъра и дима

Стихотворение на Денис Нуф в превод на испански на Александра Евтимова, част от рубриката ни „Мостът“, резултат от проекта „Мост между Колумбия и България“ на преводача на стихотворението.

Денис Нуф: Изповед

Стихотворение от Денис Нуф…

Денис Нуф: Вдъхновение

Стихотворение от Денис Нуф…

Денис Нуф: Presto

Стихотворение от Денис Нуф…

Денис Нуф: Живот в живота

Стихотворение от Денис Нуф…

Денис Нуф: AGENDA

Стихотворение от Денис Нуф…