Tag Archives: Дилян Еленков

Дилян Еленков: *** (тя е още там…)

Стихотворение от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: Три

Три стихотворения от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: Небето е бръснач

Стихотворение от Дилян Еленков.

Дилян Еленков: списък с желания

Стихотворение от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: 5 свещи

Стихотворение от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: светци

Стихотворение от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: *** (неузрели за смях…)

Стихотворение от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: 6,15 сутринта

Стихотворение от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: Аз вдъхнових смъртта

Стихотворение от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: Квадрат*

Стихотворения от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: *** (момчето…)

Стихотворение от Дилян Еленков…

Дилян Еленков: детство

Дилян Еленков

Дилян Еленков: Куки

Куки е добра

Куки ляга в мен и заспиваме отново…

Дилян Еленков: *** (толкова често…)

… не мога да уцеля ключалката
защото теб те няма в нея…

Дилян Еленков: *** (той казва…)

но под шапката още можеш да видиш оня поглед
с който може да те убие
ако реши ако решиш
да си позволиш прекалено от него
което често така или иначе става
но той още не е убил никого
защото е твърде зает
да убива себе си