Tag Archives: Димитър Събов Димитров

„Бутик за смърт“

     Още една книга на издателство „АРС“ пое своя път читателите – на 1 юли, като част от събитието „Двоен удар“, бе представена третата книга на Димитър Събов „Бутик за смърт“ (предходните две книги на автора – “Рибата, оная мила сводница” и “Кътниците на зимата” са публикувани от ИК “ПАН” през 1994 и 1998 г.).
     Предлагаме на вниманието ви текстът на Николай Гундеров – „Бутик без етикети“, написан специално за представянето на книгата…