Tag Archives: Златозар Петров

Златозар Петров: ЗАПЛЮВАНЕ (детска игра)

[…] За теб очите огледалото нощта
За мен извивката на шията гръдта
За теб стареещото време паметта […]

Златозар Петров: Вариации

[…] ще слизаме край гари, свинеферми,
ще редактираме невзрачната природа.

Трагична ли е нашата заблуда? […]

Валентин Дишев: 2014 – изборът на „Кръстопът”

… сигурно има и други значими книги, но не са достигнали до мен (не са попаднали сред тези малко повече от 100 „заглавия“ с поезия, в които успях да се взра)…

Златозар Петров: *** (Обичам тая нощна тишина)

Стихотворение от издадената от УИ „Св. Климент Охридски“ книга на Златозар Петров „Раждане на снега“.

Златозар Петров: Портрет на неизвестен мъж, II в.

Стихотворение на Златозар Петров…