Tag Archives: Иван Вълев

Иван Вълев: Пристанището

Попива сладък сок от грозде по ръцете ми.
Сам в лозето. Сам в лозето на своето съмнение…

Иван Вълев: Две тристишия

* * *
Толкова приятели
отвъд реката.
Толкова познати тук.