Tag Archives: ИК „ЗНаци“

Георги Гаврилов: *** (усещането не зависи от това…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Георги Гаврилов: *** (в притъмнялата стая…)

Стихотворение от Георги Гаврилов…

Уолъс Стивънс: Зa повърхността на нещата

Стихотворение на Уолъс Стивънс. Преводът се публикува по издадената от ИК „Знаци“ колекция от стихове на Уолъс Стивънс, подбрани от преводача – Христина Керанова – „Къщата притихнала, а светът спокоен”.

Уолъс Стивънс: Къщата притихнала, a светът спокоен

Стихотворение на Уолъс Стивънс. Преводът се публикува по издадената от ИК „Знаци“ колекция от стихове на Уолъс Стивънс, подбрани от преводача – Христина Керанова – „Къщата притихнала, а светът спокоен”.

„Къщата притихнала, а светът спокоен” – поезия от Уолъс Стивънс

„Къщата притихнала, а светът спокоен”, съдържаща подбрани от преводача Христина Керанова стихотворения е първото издание на поезия на Уолъс Стивънс на български език. Художник е Невена Ангелова, издателят – „Знаци” (с откупени права от Penguin Random House, LLC).

Стивън Дън: Лице на тигър

Стихотворение от книгата „Видове любов / Kinds of Love“ на Стивън Дън, Издателска къща „Знаци“, превод – Христина Керанова. Всички права са откупени…