Tag Archives: Когато изпратим деня

Пиер Мейлак: Трябва да се говори през топлината

Ренета Бакалова разговаря с Пиер Мейлак за „Когато изпратим деня” (ICU, 2015 г.)…