Tag Archives: „Контражур“

Антина Златкова: морето в нас

Стихотворение на Антина Златкова

Антина Златкова: първата

[…] безвременен
безформен
целият прашинки,
плът и обич […]