Tag Archives: Лилия Йовнова стихове

Лилия Йовнова: *** (Съжалявам за всичките стихотворения…)

Стихотворение от Лилия Йовнова…

Лилия Йовнова: Мантра

Стихотворение от Лилия Йовнова…

Лилия Йовнова: Вяра

[…]И до днес никой не е разбрал
коя е нейната истинска вяра.

Само знаят, че трябва да
се молят на колене.