Tag Archives: Мария П. Василева

Мария П. Василева: *** (На този нисък бряг)

Стихотворението е включено и в книгата на Мария П. Василева „Повторения” (Издателство за поезия „Да“, януари 2015 г.)

Мария П. Василева: *** (И тази сутрин…)

Стихотворението е включено и в книгата на Мария П. Василева „Повторения” (Издателство за поезия „Да“, януари 2015 г.)

Мария П. Василева: *** (Обичаш някого…)

Стихотворение, включено и в книгата на Мария П. Василева „Повторения” (Издателство за поезия „Да“, януари 2015 г.).

Мария П. Василева: *** (Затваряш случилото се…)

Стихотворение, включено и в книгата на Мария П. Василева „Повторения” (Издателство за поезия „Да“, януари 2015 г.).

С Кристин Димитрова за книгата на Мария П. Василева „Повторения”

  Предлагаме ви да чуете разговор (на Валентин Дишев – от 15.01.2015 г.) с Кристин Димитрова за новата книга с поезия на Мария П. Василева „Повторения”:

Мария П. Василева: *** (Каквото кажеш…)

Стихотворение, включено и в книгата на Мария П. Василева „Повторения” (Издателство за поезия „Да“, януари 2015 г.)

Мария П. Василева: *** (Дума за водата…)

Стихотворение, включено в книгата на Мария П. Василева „Повторения” (издателство за поезия „Да“), чиято премиера е утре – 13.01.2015 г. (вторник), от 18+0 в „+това“ (София, ул. Марин Дринов 30)…