Tag Archives: Мария Тодорова-Сандева

Мария Тодорова-Сандева: ***

Умозрително съдействаш за всичката експозиция в градежа. Търгуваш се с думите, позирайки пред умовете.

Мария Тодорова-Сандева: ***

… Метафорите не изчерпват липсите
създадени за твоето прииждане.