Tag Archives: Методи Джонев

Методи Джонев: Три

Стихотворения, включени и в новата книга на Методи Джонев – „Прогласи” (Издателска къща „Огледало“, май 2018 г.)…

Методи Джонев: Свобода*

Стихотворения, включени и в новата книга на Методи Джонев – „Едночисленик” (Издателска къща „Огледало“, юли 2015 г.)…

Методи Джонев: *** (Голата прозрачност…)

Стихотворение, включено и в новата книга на Методи Джонев – „Едночисленик” (Издателска къща „Огледало“, юли 2015 г.)…

Методи Джонев: Свод*

Непосилно да познаеш лъжата в усмивката да ожънеш тръстиката с мигла

Методи Джонев: Надига се

Стихотворение, включено и в новата книга на Методи Джонев – „Надига се” (Издателска къща „Огледало“, декември 2014 г.)…

Методи Джонев: Полусянката

Стихотворенията са от новата книга на Методи Джонев – „Третият закон на Нютон“ (Издателска къща „Огледало“, ноември 2013 г.)…

Методи Джонев: Възможности

Стихотворения от Методи Джонев…

Методи Джонев: Отражения

Войната в мене продължава –

залегнал във удобния окоп се отегчавам
от невсеотдайния си враг.

Методи Джонев: Покаяние

Очите на нещата ме преследват и…

Методи Джонев: Прозорец

Стихотворение на Методи Джонев…

Методи Джонев: *** (На Константин Павлов)

Стихотворение на Методи Джонев…

Методи Джонев: Две стихотворения

Две стихотворения от новата книга на Методи Джонев – „Очовечаване“ (ИК „Огледало“, 2012 г.)…

Методи Джонев: Малина Томова…

Стихотворение на Методи Джонев, посветено на Малина Томова…

Методи Джонев: Трески*

кой ли номер пропаст нося…

Методи Джонев: Мост*

Ти труженичке най нищоплатена
и загиваща по ежедневен начин…