Tag Archives: „Неблагонадежден до поискване“

Методи Джонев: Трески*

кой ли номер пропаст нося…

Методи Джонев: Мост*

Ти труженичке най нищоплатена
и загиваща по ежедневен начин…

Методи Джонев: Рак*

ПОЗНАХ ПОСЛЕДНИТЕ СИ ДУМИ :

гривни

по ръцете на безрък