Tag Archives: „(Не)разбирателства“

Лилия Йовнова: *** (всичките ми близки…)

… предполагам че всеки
огън носи различно име.

Лилия Йовнова: Ирония

Стихотворение и био-библиографска бележка за Лилия Йовнова…