Tag Archives: Николай Милчев

Бояна Петкова е носител на Годишната награда „Ваня Константинова“ за 2017 година

Бояна Петкова за книгата си „осмоза” бе удостоена с наградата „Ваня Константинова” за 2017 година…

Николай Милчев: Ранно

Стихотворение на Николай Милчев от книгата му „Само рисунки“…

Николай Милчев: Светлина

Мъничка ваза с една пшеничка.
Вечерна стая… Това е всичко.

Николай Милчев: Манастир

Пътеката издъхва най-отгоре
с опашка на орел и на магаре.
Но вижда манастир, скали и орех,
и ветрове с прокъсани хастари…