Tag Archives: Никола Петров

Никола Петров: Възхвалявам невъзхваленото

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Cargo cult

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Остаряват също и мъртвите

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Започваш да различаваш

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: *** (Няма никакво възмездие…)

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Питам

ърся пипнешком ключа на лампата; себе си да уверя
че съм на мястото си:
случвало ли се е другиму

заменям паметта си за невинност […]

Никола Петров: Самоконтрол

Ако някой ще убива в мое име
ако някой ще убие мен от мое име, предпочитам да не пиша===

Никола Петров: Снежинки

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Нищо по-особено

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Нощта и навикът

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Език за начинаещи

Стихотоворение от Никола Петров…

Никола Петров: Каква ти симетрия

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: *** (Улиците…)

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Неподчинение

Стихотворение от Никола Петров…

Никола Петров: Тикове

Простете господа съдебни заседатели
(не знам дали ви има –
но неясната вина у мен
ме кара да ви нарека така)
и простете драги зрители
(не знам дали ви има:
но наричам ви така защото чувствам
че немигащи очи са вперени в лицето ми)…