Tag Archives: Никол слиза по стълбите

Димитър Ганев: *** (Гледахме този бездарен залез…)

Стихотворение, включено в първата книга с поезия (след два сборника с разкази) на Димитър Ганев – „Никол слиза по стълбите” („Жанет 45“, декември 2013).

Димитър Ганев: *** (Подредих онези вечери…)

Стихотворение, включено в първата книга с поезия (след два сборника с разкази) на Димитър Ганев – „Никол слиза по стъллбите” („Жанет 45“, декември 2013).