Tag Archives: поезия

Стефан Иванов: *** (лято…)

Стихотворение от Стефан Иванов…

Гергана Атанасова: *** (Ще продължим…)

Стихотворение от Гергана Атанасова…

Палми Ранчев: ***

Стихотворение от Палми Ранчев…

Стефан Иванов: *** (гледам отблизо…)

Стихотворение от Стефан Иванов…

Теодора Тотева: *** (Ако е имало вътре…)

Стихотворение на Теодора Тотева, включено в нейната книга „Преди тишината“ (Scribens, 2018)…

Палми Ранчев: ***

Стихотворение от Палми Ранчев…

Петър Чухов: *** (Детето…)

Стихотворение от Петър Чухов…

Палми Ранчев: ***

Стихотворение от Палми Ранчев…

Христо Мухтанов: ***

Стихотворение от Христо Мухтанов…

Йоана Стоянова: (без заглавие)

Стихотворение от Йоана Стоянова…

Татяна Стоянова: Бели чаршафи

Стихотворение, включено в дебютната книга с поезия на Татяна Стоянова, подготвяна за печат от издателство „АРС“…

Яна Монева: *** (Този непознат град…)

Стихотворение от Яна Монева…

Камелия Спасова: Ръм

Стихотворение, включено и в книгата на Камелия Спасова „Кеносис” („Жанет 45“, януари 2016 г.).

Александър Байтошев: *** (жаден съм…)

Стихотворение от Александър Байтошев…

Нели Станева: Диви плодове

Стихотворение от Нели Станева…